Er du klar for et spennende masterkurs i næringsliv og menneskerettigheter?

Hva er menneskerettigheter og hvorfor skal egentlig næringslivet bry seg? Hva er sammenhengen mellom bærekraftmålene og FNs veiledende prinsipper for …

Inspirerende globalt forum i Paris lanserte den rykende ferske veilederen i aktsomhetsvurderinger!

Hvordan jobber store internasjonale selskap som Nestlé med ansvarlighet i en flora av globale underleverandører? Kan andre hente inspirasjon fra …

Ansvarlighetskompasset – nytt verktøy!

Kontaktpunktet lanserer nå et unikt test-deg-selv-verktøy, som gir et oversiktsbilde av i hvilken grad din bedrift  etterlever OECDs retningslinjer. Hvordan …

Ola Mestad leder av nytt etikkinformasjonsutvalg

Skal næringsdrivende pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar? Kan etikkinformasjonsplikt bidra til å øke næringsdrivendes innsats for å sikre grunnleggende …

Spennende workshop i regi av OECD Watch i Utrecht

Hvor omfattende er en klageprosess? Hva kreves av dokumentasjon for å klage? Hvilket kontaktpunkt skal behandle en klage som involverer …

Banebrytende enighet om veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

OECD har utarbeidet en god og konkret veileder for risikobaserte aktsomhetsvurderinger for et ansvarlig næringsliv. Et av hovedprinsippene i OECDs …

Kræsjkurs i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv

Vi anbefaler denne kjappe og pedagogiske YouTube-filmen om OECDs retningslinjer. Roel Nieuwenkamp, leder av OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv gir …

Bli med! OECDs globale forum for ansvarlig næringsliv 20-21 juni 2018, Paris

OECD-forumet er enestående i sitt slag for kunnskap om de siste internasjonale trender innen ansvarlig næringsliv. På en rekke spennende …

Bli med på seminar om aktsomhetsvurderinger for verftsnæringen i Ålesund

Kontaktpunktet, i samarbeid med GIEK og Eksportkreditt, inviterer til dagsseminar i Ålesund 23. mai knyttet til arbeidsforhold til verftsnæringen.

Næringsfremme i Kenya – hva er nytten av OECDs retningslinjer?

Dette var ett av flere spørsmål som kom opp blant et engasjert publikum da sekretariatet var på plass på seminar …