FNs arbeidsgruppe for næringsliv og menneskerettigheter trekker frem OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger

Kontaktpunktet er glad for at FNs generalforsamlingen har fått fremlagt en rapport fra FNs arbeidsgruppe på næringsliv og menneskerettigheter – …

Praktisk og kortfattet innføringsveileder i aktsomhetsvurderinger for tekstilbransjen lansert!

Kontaktpunktet er glade for å ha inngått strategisk samarbeid med Norwegian Fashion Hub med fokus på ansvarlige leverandørkjeder for norsk …

Ledige plasser til kurs

Det er noen ledige plasser på Kontaktpunktets kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger. Oppstart er 20. november. Påmeldingsfrist: 19. oktober.

Kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger

Har du oversikt over hvordan bedriften din kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn? Hvordan skjer det? Hvem …

Shift: Næringslivet er sentrale i bærekraftsmålene, om de setter mennesker i sentrum

Næringslivet har et enormt potensial til å løfte verdens sårbare grupper ut av fattigdom og bidra til å oppnå bærekraftsmålene, …

Er du klar for et spennende masterkurs i næringsliv og menneskerettigheter?

Hva er menneskerettigheter og hvorfor skal egentlig næringslivet bry seg? Hva er sammenhengen mellom bærekraftmålene og FNs veiledende prinsipper for …

Inspirerende globalt forum i Paris lanserte den rykende ferske veilederen i aktsomhetsvurderinger!

Hvordan jobber store internasjonale selskap som Nestlé med ansvarlighet i en flora av globale underleverandører? Kan andre hente inspirasjon fra …

Ansvarlighetskompasset – nytt verktøy!

Kontaktpunktet lanserer nå et unikt test-deg-selv-verktøy, som gir et oversiktsbilde av i hvilken grad din bedrift  etterlever OECDs retningslinjer. Hvordan …

Ola Mestad leder av nytt etikkinformasjonsutvalg

Skal næringsdrivende pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar? Kan etikkinformasjonsplikt bidra til å øke næringsdrivendes innsats for å sikre grunnleggende …

Spennende workshop i regi av OECD Watch i Utrecht

Hvor omfattende er en klageprosess? Hva kreves av dokumentasjon for å klage? Hvilket kontaktpunkt skal behandle en klage som involverer …