Ledige plasser til kurs

Det er fortsatt noen ledige plasser igjen på Kontaktpunktets kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger. Påmeldingsfrist: 18. oktober.

Kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger

Har du oversikt over hvordan bedriften din kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn? Hvordan skjer det? Hvem …

Shift: Næringslivet er sentrale i bærekraftsmålene, om de setter mennesker i sentrum

Næringslivet har et enormt potensial til å løfte verdens sårbare grupper ut av fattigdom og bidra til å oppnå bærekraftsmålene, …

Er du klar for et spennende masterkurs i næringsliv og menneskerettigheter?

Hva er menneskerettigheter og hvorfor skal egentlig næringslivet bry seg? Hva er sammenhengen mellom bærekraftmålene og FNs veiledende prinsipper for …

Inspirerende globalt forum i Paris lanserte den rykende ferske veilederen i aktsomhetsvurderinger!

Hvordan jobber store internasjonale selskap som Nestlé med ansvarlighet i en flora av globale underleverandører? Kan andre hente inspirasjon fra …

Ansvarlighetskompasset – nytt verktøy!

Kontaktpunktet lanserer nå et unikt test-deg-selv-verktøy, som gir et oversiktsbilde av i hvilken grad din bedrift  etterlever OECDs retningslinjer. Hvordan …

Ola Mestad leder av nytt etikkinformasjonsutvalg

Skal næringsdrivende pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar? Kan etikkinformasjonsplikt bidra til å øke næringsdrivendes innsats for å sikre grunnleggende …

Spennende workshop i regi av OECD Watch i Utrecht

Hvor omfattende er en klageprosess? Hva kreves av dokumentasjon for å klage? Hvilket kontaktpunkt skal behandle en klage som involverer …

Banebrytende enighet om veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

OECD har utarbeidet en god og konkret veileder for risikobaserte aktsomhetsvurderinger for et ansvarlig næringsliv. Et av hovedprinsippene i OECDs …

Kræsjkurs i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv

Vi anbefaler denne kjappe og pedagogiske YouTube-filmen om OECDs retningslinjer. Roel Nieuwenkamp, leder av OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv gir …