OECD holdt webinar om endringene i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap om ansvarlig næringsliv, som ble lansert 8. juni i år.

Webinarene er lagt opp likt, men med ulike representanter for interessenter og myndigheter.

Webinar 1: https://lnkd.in/eqqAcs3d
Interessenter: TUAC, Indigenous Peoples’ Rights International, BIAC.
Myndigheter: Frankrike, Japan og Tyskland.

Webinar 2: https://lnkd.in/eE6mU2g7
Interessenter: Business & Human Rights Resource Centre, AFL-CIO (America’s Unions), BIAC.
Myndigheter: Brasil, Canada, Tyskland.