Leder har ordet
 
Hva er OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv?
 
49 land med nasjonale kontaktpunkt
 
Kontaktpunktet – hva og hvem?
 
Aktsomhetsmodellen

I 2020 er kontaktpunktordningen 20 år. I viktige saker har ordningen gitt bemerkelsesverdige resultater. I årene fremover kan kontaktpunktene bidra vesentlig til at stadig flere virksomheter opptrer ansvarlig, og dermed være en viktig mekanisme for å unngå skade på mennesker, natur og klima – og dermed til å nå bærekraftsmålene.
Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet