En av Kontaktpunktets viktigste oppgaver er å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper som et effektivt verktøy for å hindre overtramp.

Retningslinjene er nemlig mer enn fine ord. De utgjør et praktisk verktøy som kan hindre at norske bedrifter trår feil i møtet med mennesker, samfunn og miljø i sin internasjonale virksomhet.

Kontaktpunktet driver utstrakt informasjonsarbeid og veileder norske bedrifter og andre interessenter i hvordan de kan oppfylle kravene i OECDs retningslinjer, blant annet gjennom aktsomhetskurs og sektorspesifikke veiledere.

 
En forutsetning for lønnsomhet
 
Regjeringen: Selskaper skal være ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet

Kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger for norske bedrifter

På Kontaktpunktets kurs lærer bedrifter å kartlegge om deres virksomhet kan knyttes til skade på mennesker, samfunn og miljø.

Hva er ansvarlig næringsliv og hva vil det si i praksis?

Det får bedrifter lære om på Kontaktpunktets populære kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger.

Kurset går over tre hele dager og passer for alle typer bedrifter med internasjonal virksomhet, uavhengig av sektor og størrelse.

Formålet med kurset er å hjelpe deltakerne med å komme i gang med eller forbedre arbeidet med risikokartlegging og håndtering av risiko i egen virksomhet og leverandørkjeder og hos forretningsforbindelser.

Kurset inneholder både teori og praksis. Deltakerne får kunnskap om rådende internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, nødvendigheten av interessentdialog, og metoden aktsomhetsvurderinger. Deltakerne jobber aktivt med denne metoden gjennom Kontaktpunktets verktøy, ansvarlighetskompasset, med bistand fra eksterne veiledere. Inviterte bedrifter deler sine erfaringer og forteller om hvordan de jobber med ansvarlig næringsliv i praksis.

Kontaktpunktet holdt to kurs i 2019. Så langt har 61 bedrifter og mer enn 100 personer deltatt på Kontaktpunktets til sammen fem kurs.

Knud Nørve, styremedlem, Juralco AS
«Kurset var meget nyttig og godt lagt opp av Kontaktpunktet. Kursarrangøren og de inviterte foredragsholderne ga oss god forståelse av OECDs retningslinjer og hvilke på-se ansvar som påhviler oss, også for våre leverandører. Videre fikk vi en grundig introduksjon til veilederen som gir gode råd for hvordan aktsomhetsvurderinger bør gjennomføres.»

Brita Bergland, CSR Advisor, Aker Energy AS
«For et relativt nytt selskap som Aker Energy var kurset nyttig for å høre om hvordan andre selskaper jobber med strategisk risikostyring. Nettverket fra kurset kom godt med i gjennomføringen av vår første vesentlighetsanalyse til selskapets bærekraftstrategi: Vi søkte innspill fra finansielle aktører på kurset om hvordan de vurderer selskapers ESG-profil.»

Kristina Hesjedal Schnell, Risk Manager Norway, TechnipFMC
«Kurset til Kontaktpunktet var både lærerikt og engasjerende med varierte og gode presentasjoner. Vi har lært mye om retningslinjene, fått et nytt nettverk og gode tips til hvordan vi kan jobbe videre med bærekraft i vår bedrift.»

Workshop, møter og arrangementer

 
Seminar: Næringsutvikling og urfolksrettigheter
 
Fagsamling for statlige eide selskaper
 
Kontaktpunktets dialogmøte: alle må spille på lag

Utadrettet virksomhet

 
Regjeringen oppfordrer norsk næringsliv til å bruke veileder for aktsomhetsvurderinger
 
Lansering av Kontaktpunktets innføring i OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger
 
Investorer har økende fokus på ansvarlige investeringer
 
Samfunnsansvar som del av personalfunksjonen
 
Seminar og arrangement for å fremme OECDs retningslinjer
 
«SheDil» – nytt verktøy med fokus på kjønn i aktsomhets­prosessen
 
Styrket rådgiving til næringslivet på norske utestasjoner
 
Søkelys på norske energibedrifter og samfunnsansvar i utlandet