OECD-veilederne er utarbeidet i samarbeid med sentrale næringslivsaktører innen hver bransje. Veilederne legger vekt på interessentdialog og har også et særlig kjønnsperspektiv. Norges OECD-kontaktpunkt arbeide for å fremme veilederne seminarer og kurs.