Dragline on open pit coal mine

OECDs veileder for god interessentdialog med berørte parter i utvinningssektoren

Formålet er å sikre at selskap unngår å forårsake skade, og avhjelper skade som har oppstått. Veilederen har et egne kapitler om konsultasjoner med urfolk, kvinner og arbeidstakere.

Veilederen viser at god interessentdialog kan være en forretningsfordel ved å bidra til:

  • en såkalt «social license to operate» og tilrettelegge for pågående og fremtidige prosjekter i utvinningsindustrien
  • tidlig kartlegging av risiko i utvinningsområdet
  • håndtering av utfordringer i forkant av prosjektet, i stedet for en kostbar prosess for å gjenoppbygge tillit etter at skade har skjedd
  • å unngå kostnader av produksjonsstans eller forsinkelser knyttet til konflikt.

 

Relevante lenker

  • Veilederen i sin helhet: OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector (engelsk)
  • Brosjyre om veilederen (engelsk)
  • Ressursside om veilederen (engelsk)

Var dette nyttig?