Oversettelsene av veilederen lanseres 5. juni på et to-dagers seminar i Karasjok om urfolksrettigheter og næringsutvikling med fokus på samiske interesser, som Kontaktpunktet arrangerer i samarbeid med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Veilederen er et verktøy for å identifisere og håndtere risiko for negativ effekt og skade i virksomhet i utvinningsindustri, gjennom bruk av metoden meningsfull interessentdialog. Veilederen har egne kapitler om konsultasjoner med urfolk, kvinner og arbeidstakere. Les mer på egen side om veilederen (samisk eller norsk).

Her finner du samisk og norsk versjon av veilederen: