Et av hovedprinsippene i OECDs retningslinjer er at selskap skal bidra til en bærekraftig utvikling, og utføre aktsomhetsvurderinger for å sikre at de ikke bidrar til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Gjennomføring av aktsomhetsvurdering kan hjelpe selskaper å unngå og håndtere negative konsekvenser med hensyn til arbeidere, menneskerettigheter, miljø, bestikkelser, forbrukere og selskapets styresett, som kan relateres til selskapets operasjoner, leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser.Hvis skader oppstår, skal selskapet stanse, forebygge eller avbøte, sørge for å gjenopprette der det er påkrevd, og rapportere om dette arbeidet.

flyer for innføringsveileder i aktsomhetsvurderinger
Mange norske bedrifter ønsker å opptre ansvarlig, men det kan være utfordrende i praksis.  Kontaktpunktets veileder er utarbeidet i samarbeid med sentrale norske aktører og gir en nyttig innføring i OECDs metode for aktsomhetsvurderinger.

 

Metoden aktsomhetsvurderinger

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv finner du her: