Norges kontaktpunkt er opprettet som et faglig upartisk rådgivende organ med fire medlemmer. Kontaktpunktet skal bistå norske myndigheter i arbeidet med å fremme retningslinjene, og skal bidra med råd og veiledning i enkeltsaker. Medlemmene i utvalget utnevnes av Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet, basert på forslag fra henholdsvis NHO, LO og sivilsamfunnet, på grunnlag av faglig kompetanse.

Leder oppnevnes for fire år, og de øvrige medlemmene oppnevnes for tre år av gangen, med mulighet for en gjenoppnevning.

Kontaktpunktets sekretariat har tre fast ansatte.

Medlemmer fom. 1. mars 2024

 • Frode Elgesem
  Leder
  Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
  Vis beskrivelse
 • Beate Ekeløve-Slydal
  Medlem
  Foto: Fredrik Naumann/Felix Feature
  Vis beskrivelse
 • Liv Tørres
  Medlem
  Foto: Erik Sundt
  Vis beskrivelse
 • Anita Marie Gilje Househam
  Medlem
  Foto: Telenor
  Vis beskrivelse

Relevante lenker