Det norske Kontaktpunktet er opprettet som et faglig upartisk rådgivende organ med fire medlemmer. Kontaktpunktet skal bistå norske myndigheter i arbeidet med å fremme retningslinjene, og skal bidra med råd og veiledning i enkeltsaker. Medlemmene i utvalget utnevnes av Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, basert på forslag fra henholdsvis NHO, LO og sivilsamfunnet, på grunnlag av faglig kompetanse.

Nye medlemmer fra 1. mars 2018

 • Ola Mestad
  Leder
  Vis beskrivelse
 • Cathrine Dehli
  Kontaktpunktmedlem
  Vis beskrivelse
 • Frode Elgesem
  Medlem
  Vis beskrivelse
 • Gro Granden
  Medlem
  Vis beskrivelse

Var dette nyttig?