Kontaktpunktet 2021. Cathrine Dehli, Frode Elgesem (leder), Beate Ekeløve-Slydal. Gro Granden var ikke til stede. Last ned fullversjon av bildet her.

Det norske Kontaktpunktet er opprettet som et faglig upartisk rådgivende organ med fire medlemmer. Kontaktpunktet skal bistå norske myndigheter i arbeidet med å fremme retningslinjene, og skal bidra med råd og veiledning i enkeltsaker. Medlemmene i utvalget utnevnes av Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet, basert på forslag fra henholdsvis NHO, LO og sivilsamfunnet, på grunnlag av faglig kompetanse.

Leder oppnevnes for fire år, og de øvrige medlemmene oppnevnes for tre år av gangen, med mulighet for en gjenoppnevning.

Kontaktpunktet betjenes av et sekretariat med tre fast ansatte.

Medlemmer pr 1. mars 2021

 • Frode Elgesem
  Leder
  Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
  Vis beskrivelse
 • Cathrine Dehli
  Medlem
  Vis beskrivelse
 • Beate Ekeløve-Slydal
  Medlem
  Vis beskrivelse
 • Gro Granden
  medlem
  Vis beskrivelse

Historikk

Fra 1. mars 2015 til 1. mars 2019, ledet Ola Mestad Kontaktpunktet.
Fra 1. mars 2015 til 1. mars 2018 satt Synne Homble som medlem av Kontaktpunktet sammen med Gro Granden og Frode Elgesem.

1. mars 2011 til 1. juli 2014 satt Hans Petter Graver (leder), Elin M. Myrmel-Johansen (nestleder), Jan Erik Korssjøen og Gro Granden i Kontaktpunktet. Gro Granden ble gjenoppnevnt som kontaktpunktsmedlem fra 2014 til 2015.

Relevante lenker