OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct:
engelsk (offisiell)fransk (offisiell)

ILOs erklæring om flernasjonale selskapers sosiale ansvar:
norsk – engelsk (offisiell)

 

Liste over prinsipper

 
Overordnede retningslinjer
 
Offentliggjøring av opplysninger
 
Menneskerettighetene
 
Sysselsetting
 
Miljøvern
 
Bestikkelser og pengeutpressing
 
Forbrukerinteresser
 
Vitenskap og teknologi
 
Konkurranse
 
Beskatning