MERK: Dette verktøyet er basert på 2011-versjonen av OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper.

 

[dss-hidden]

Ansvarlighetskompasset gir deg en innføring i retningslinjenes krav. Forventningene i retningslinjene presenteres i et Excel-dokument som påstander bedriften kan ta stilling til og fremstilles deretter i et lettfattelig grafisk strålediagram. På denne måten kan også ledelsen og styrene raskt få oversikt over hvor det mangler etterlevelse.

Verktøyet er basert på OECDs retningslinjer (versjon 2011) og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger, og brukes aktivt i Kontaktpunktets kurs i aktsomhetsvurderinger.

Ansvarlighetskompasset er utviklet av Kontaktpunktet i samarbeid med Kristin Holter i Stakeholder.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon eller vil melde deg på kurs i aktsomhetsvurderinger.

Du kan laste ned verktøyet her.

Verktøyet finnes også på engelsk her.

Det Chilenske kontaktpunktet har oversatt verktøy til spansk, det finnes her: