Leder har ordet: Året da lyskasterne ble slått på
 
OECDs unike retningslinjer
 
Aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv
 
Egne nasjonale kontaktpunkt
 
Dette er Kontaktpunktet
 
Regnskap 2021