En av Kontaktpunktets viktigste oppgaver er å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper som et effektivt verktøy for å hindre overtramp.

Retningslinjene er nemlig mer enn fine ord. De utgjør et praktisk verktøy som kan hindre at norske bedrifter trår feil i møtet med mennesker, samfunn og miljø i sin internasjonale virksomhet.

Kontaktpunktet driver utstrakt informasjonsarbeid og veileder norske bedrifter og andre interessenter i hvordan de kan oppfylle kravene i OECDs retningslinjer, blant annet gjennom aktsomhetskurs og sektorspesifikke veiledere.

 
Åpenhetsloven: Et taktskifte for ansvarlig næringsliv
 
Aktsomhetsvurderinger
 
Nye regler om bærekraft
 
Arendalsuka 2021: Panelsamtale om åpenhetsloven
 
Ny fagdirektør styrker Kontaktpunktet
 
Medieomtale

Hvert år benytter Kontaktpunktet anledningen til å invitere interessenter fra næringslivet, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, samt det sivile samfunn, til dialogmøte i forbindelse med lanseringen av årsrapporten. Gjennom to panelsamtaler høstet Kontaktpunktet viktige innspill på aktuelle temaer.

– Det årlige dialogmøtet er viktig for Kontaktpunktet, fordi vi får innspill og kritiske tilbakemeldinger fra våre viktigste interessenter. Det får direkte betydning for hvordan vi jobber og hva vi jobber med, sier Elgesem.

 
PANELSAMTALE 1: Aktsomhet
 
PANELSAMTALE 2: Sosiale vilkår i bærekraftig finans

Utadrettet virksomhet

 
Rekordstor pågang på kurs i aktsomhetsvurderinger
 
Etterspurt kompetanse om ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger

Informasjonsmateriell

 
Sektorveiledere – Nyttige verktøy for ulike bransjer