En klage må være skriftlig og inneholde:

  • Navn og kontaktinformasjon til klager(e)
  • Saklig begrunnelse for klagen. Det inkluderer en beskrivelse av forholdet, hvilken rolle innklagede har i hendelsen og en konkret henvisning til hvilke avsnitt i Retningslinjene klager mener ikke er etterlevd
  • Så konkret og presis dokumentasjon som mulig

Kontakt gjerne sekretariatet hvis du vurderer å levere en klage til Kontaktpunktet. Benytt gjerne nedlastbart klageskjema.
Ferdig utfylt skjema med vedlegg sendes til: oecdncp@mfa.no

 

 

Relevante lenker