Åpenhetsloven krever at større virksomheter gjennomfører aktsomhetsvurderinger, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, mht. menneskerettigheter og anstendig arbeid. Det gjelder for egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningspartnere. Dette kravet vil få ringvirkninger også for mindre virksomheter, som ikke direkte omfattes av loven, men som er leverandør til, eller forretningspartner med, større virksomheter.

Kontaktpunktets nye film er rettet mot de som trenger en rask innføring i hva aktsomhetsvurderinger går ut på. Se filmen og kom i gang med aktsomhetsvurderinger!

Aktsomhetsvurderinger er en seks-trinns-metode i tråd med OECDs retningslinjer for å kartlegge, forhindre og begrense negative konsekvenser og gjøre rede for hvordan dette håndteres. I loven gjelder kravet til aktsomhetsvurderinger grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, mens OECDs retningslinjer favner bredere.

OECD har utgitt en egen veileder for aktsomhetsvurderinger, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Den er oversatt til norsk. Kontaktpunktet har også utarbeidet en kortversjon – en innføringsveileder til hovedveilederen. Basert på innføringsveilederen har Kontaktpunktet nylig lansert et digitalt verktøy for de seks trinnene, som ligger på vår nettside.

OECD har også utgitt en rekke sektorveiledere for finans, konfliktmineraler, tekstil og sko, landbruk og utvinning. Veileder for tekstil og sko er oversatt til norsk og finnes i kortversjon. Veileder for utvinningsindustrien er oversatt til norsk og samisk.

Aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer består av seks trinn som gjentas i en kontinuerlig prosess.