OECD logoOECDs database over enkeltsaker
OECD har en søkbar database over alle enkeltsaker om påstått manglende etterlevelse av OECDs retningslinjer de nasjonale kontaktpunktene har mottatt.

Saker før 2011

Oversikt over enkeltsaker behandlet i det norske kontaktpunktet