Mottatt: 10. november 2014
Status: Avsluttet med Første vurdering og Slutterklæring av Kontaktpunktet 2. juli  2015
Sektor: Finans
Bedrift: Norges Bank Investment Management (NBIM)
Klagere: United Steel Workers (USW) og Birlesik Metal IS
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt: USA, samt Canada og Tyrkia
Relevante kapitler i retningslinjene: II (Overordnede retningslinjer) og IV (Menneskerettigheter)
Sakens dokumenter: Pressemelding 02.07.15 – Første vurdering og Slutterklæring 02.07.2015– Svarbrev fra NBIM 13.01.15  – Brev til NBIM 16.02.15 – Brev fra NBIM 25.02.15 – Klagen (på engelsk) – Vedlegg til klagen