Hva gjør du når du oppdager barnearbeid hos din leverandør? Hvordan går du frem når du som innkjøper for en matvareimportør oppdager tvangsarbeid hos produsenten? Hvordan håndterer du forsøk på bestikkelser og nære familiekoblinger ved tildeling av kontrakter?

Hvilke trinn i aktsomhetsvurderinger er viktig for å fange opp risiko for brudd på menneskerettigheter? Hvilke retningslinjer bør selskapet ha på plass for å være i tråd med OECDs retningslinjer?

Dette er bare noen av temaene for de 22 dilemmaene i samlingen. Eksemplene er basert på konkrete utfordringer knyttet til menneskerettigheter, anstendig arbeid og antikorrupsjon.

Som Norges fremste ekspertorgan på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, er det vår jobb å veilede norsk næringsliv i hvordan å jobbe med aktsomhet. Denne dilemmasamlingen håper vi vil bli et verdifullt tilskudd til verktøykassenFrode Elgesem, leder av Kontaktpunktet

Fra virkeligheten

Dilemmaene bygger i stor grad på eksempler fra virkeligheten, spilt inn fra medlemmer i NHOs forum for bærekraft.

– Det sikrer at dilemmaene som diskuteres både er aktuelle og reelle problemstillinger for bedrifter i dag, mener Elgesem.

Samlingen er utarbeidet av NHO, Kontaktpunktet og Transparency International Norge.

Lansering

Dilemmasamlingen ble lansert på workshop hos NHO 19. september 2022.

Gode diskusjoner i workshopen. Foto: Thomas Kleiven
Dilemmaene engasjerte til diskusjon. Foto: Thomas Kleiven

Sekretariatsleder for Kontaktpunktet, Cathrine Halsaa, ledet en workshop der deltakerne drøftet utvalgte caser.

– Erfaringen viser at det er nyttig for bedrifter å ha konkrete eksempler på dilemmaer de kan havne opp i, for å gi forståelse for hvordan en bedrift kan opptre ansvarligCathrine Halsaa, sekretariatsleder, Kontaktpunktet

Fremtidens bedrifter må være ansvarlige både hjemme og ute, og det forventes at de selv tar ansvar og arbeider målrettet for å unngå negativ innvirkning på mennesker, miljø og klima. Forventningene kommer fra myndighetene, forretningspartnere, ansatte og fagforeninger, sivilsamfunn og forbrukere.
– Utviklingen både i Norge og internasjonalt går i retning av at forventningene gjøres til rettslige forpliktelser. Den norske åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, er ett eksempel på dette, avslutter Halsaa.

Dilemmasamlingen kan lastes ned fra Kontaktpunktets nettsider fra og med 19. september 2022, eller bestilles i papirformat fra sekretariatet.

To utgaver av dilemmasamlingen

Dilemmasamlingen består av to deler – én for kursdeltakere med beskrivelser av dilemmaer med spørsmål for diskusjon, og én for kursledere.

For kursveiledere:

Dersom du ønsker å lede et kurs eller en holde en dilemmatrening, kan du også kontakte oss for å få tilgang til kursveilederens dokument. Den inneholder forslag til vurdering og drøfting av oppgavene og mulige løsninger på dilemmaene.

Representant fra NHO; Kontaktpunktet og TI holder opp dilemmasamlingen
Frode Elgesem, Kontaktpunket, Anniken Hauglie, NHO og Guro Slettemark, TI, viser frem dilemmasamlingen. Foto: Thomas Kleiven