Kontaktpunktet offentliggjør alltid første vurdering av en klagesak og slutterklæring i saken. Kontaktpunktet publiserer også årlige rapporter om sitt arbeid, og legger ut referater fra sine møter.

Årsrapporter

 

2023: Norsk

2022: NorskEngelsk

2021: Norsk Engelsk

2020: NorskEngelsk

2019: NorskEngelsk

2018: NorskEngelsk

2017: NorskEngelsk

2016: NorskEngelsk

2015: Norsk – Engelsk

2014: NorskEngelsk

2013: NorskEngelskSamisk

2012: NorskEngelskSamisk

Høringsinnspill

 

26.09.2023: Europakommisjonens forslag til forordning om forbud mot produkter laget med bruk av tvangsarbeid

04.09.2023: NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering — Gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD), Finansdepartementet

29.04.2022: Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

27.04.2022: EU-kommisjonens forslag om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937 (CSDD), Barne- og familiedepartementet

04.04.2022: Ny eierskapsmelding, Nærings- og fiskeridepartementet

18.03.2022: Revidert Oslomodell, Oslo kommune

02.11.2020: Regjeringens handlingsplan for bærekraft, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

24.03.2020: Etikkinformasjonsutvalgets lovforslag (åpenhetsloven), Barne- og familiedepartementet

Rapporter til OECD

 

20222021 – 2020201920182017201620152014 – 2013 – 2012201120102009200820072006

Protokoll fra møter i Kontaktpunktet

2024

22. januar19. februar15. april – 3. juni

2023

20. januar – 27. februar – 20. mars 10. mai14. juni21. august25. september23. oktober

2022

17. januar7. februar7. mars19. april9. mai20. juni29. august26. september24. oktober – 12. desember

2021

11. januar8. februar15. mars19. april31. mai21. juni6. september18. oktober23. november17. desember

2020

13. januar2. mars23. mars29. april25. mai15.juni24. august14. september19. oktober16. november14. desember

2019

7. januar25. februar29. april17. juni16. september14. november2. desember

2018

7. mai – 3. september – 23. oktober – 12. november

2017

 23. januar 14 mars – 4. mai – 13. september –  7. desember

2016

8. februar – 19. april – 21. juni29. august 2. november – 6. desember

2015

18. mars – 22. april – 18. mai – 29. juni – 3. september – 6. oktober – 11. november – 17. desember

2014

3. februar – 31. mars2. juni

2013

25. november16. september29. april2. april14. januar

2012

 29. november24. oktober24. september28. august5. juni23. april12. mars30. januar

2011

19. desember28. november24. oktober26. september30. august6. juni30. mars

2010

4. mars

2009

4. juni26. mai