Klagerne hevder selskapene ikke har etterlevd OECDs retningslinjer med hensyn til bestemmelsene om aktsomhetsvurderinger, offentliggjøring av opplysninger og menneskerettigheter.

Norges kontaktpunkt leder behandlingen av klagesaken som omhandler selskapene basert i Europa, med Frankrikes og Storbritannias kontaktpunkt som støtte-kontaktpunkt. Norges kontaktpunkt er i dialog med Kontaktpunktet i Korea, som har besluttet å behandle klagen mht. det koreanske selskapet, Samsung Heavy Industries.

Foto: Equinor.
Mottatt: 20. mars 2019
Status: Klagen er til behandling.
Sektor: Olje og gass
Bedrift: Total, Total E&P Norge, Equinor og TechnipFMC
Klagere: Korean Transnational Corporations Watch og Samsung Heavy Industries Martin Linge Project Crane Accident Workers Support Team
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt: Frankrike, Storbritannia, Korea
Relevante kapitler i retningslinjene: Kapittel II Overordnede retningslinjer, punkt A10, A12 og A13
Kapittel III Offentliggjøring av opplysninger, punkt 1
Kapittel IV Menneskerettigheter, punkt 1 og 4

Sakens dokumenter

Var dette nyttig?