Samsung Heavy Industries Martin Linge Project Crane Accident Workers Support Team og Korean Transnational Corporations Watch hevdet at Samsung Heavy Industries, TotalEnergies, TotalEnergies EP Norge, Equinor og Technip Energies ikke hadde etterlevd OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i forbindelse med en ulykke under byggingen av en oljeplattform til Martin Linge-feltet på den norske kontinentalsokkelen.

Klagerne refererte til kapitler om aktsomhetsvurderinger, offentliggjøring av opplysninger og menneskerettigheter (kapittel II, III og IV).

Koreas kontaktpunkt valgte å behandle anklagene mot Samsung Heavy Industries separat. Norges kontaktpunkt ledet behandlingen av anklagene som omhandlet selskapene basert i Europa: TEPN (med bistand fra TotalEnergies), Equinor og Technip Energies. Frankrikes og Storbritannias kontaktpunkt var støtte-kontaktpunkt.

Kontaktpunktet har nå avsluttet behandlingen av klagesaken med en slutterklæring.

Foto: Equinor.
Mottatt: 20. mars 2019
Status: Avsluttet med slutterklæring
Sektor: Olje og gass
Bedrift: Total, Total E&P Norge, Equinor og TechnipFMC
Klagere: Korean Transnational Corporations Watch og Samsung Heavy Industries Martin Linge Project Crane Accident Workers Support Team
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt: Frankrike, Storbritannia, Korea
Relevante kapitler i retningslinjene: Kapittel II Overordnede retningslinjer, punkt A10, A11 og kommentar 19
Kapittel III Offentliggjøring av opplysninger, punkt 1,2 og 3
Kapittel IV Menneskerettigheter, punkt 1,2,5 og 6

Sakens dokumenter