Jijnjevaerie

 

 

 

 

 

 

 

 

Jijnjevaerje Sameby i Sverige hevder at et planlagt vindkraftprosjekt vil kunne påvirke deres muligheter til å leve av reindrift. Status: Mekling avsluttet uten resultat.

Mottatt: 29. oktober 2012
Status Dialog/mekling avsluttet juni 2014 uten resultat. De svenske og norske kontaktpunktene for OECDs retningslinjer la til rette for dialog mellom Jijnjevaerie Sameby og Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) etter forespørsel fra Samebyen. F.d hovrättspresident Anders Iacobaeus (Sverige) fikk oppdraget som mekler etter offentlig anbud. Meklingen ble avsluttet uten avtale. Status: Avsluttet med Slutterklæring.
Sektor: Energi
Bedrift: Statkraft AS
Klagere: Jijnjevaerie Sameby
Ledende kontaktpunkt: Sverige
Andre berørte kontaktpunkt: Norge
Relevante kapitler i retningslinjene: Kapittel II (Overordnede retningslinjer), kapittel IV (Menneskerettigheter), kapittel VI (Miljø)
Sakens dokumenter: Pressemelding – Slutterklæring – Første vurdering – Klage – Innledende tilsvar fra selskapet – Pressemelding avtale