Støttekomiteen for Vest-Sahara vs. Sjøvik AS

Støttekomiteen for Vest-Sahara (SKVS) og Sjøvik AS signerte en avtale i Molde 2. juli 2013 etter mekling utført av Lars Oftedal Broch på vegne av Kontaktpunktet. Kontaktpunktet inviterte SKVS og Sjøvik AS til oppfølgingsmøte 15. mai 2014. Kontaktpunktet berømmer begge parter for å ha deltatt i dialogen på en konstruktiv måte. Saken er nå avsluttet.

Mottatt: 5. desember 2011
Status: Avsluttet med oppfølgingsmøte 15.mai 2014 etter meklet felleserklæring 2.juli 2013
Sektor: Fiskeri
Bedrift: Sjøvik AS
Klagere: Støttekomiteen for Vest-Sahara (SKVS)
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt: Marokko
Relevante kapitler i retningslinjene: Kapittel IV (Menneskerettigheter)
Sakens dokumenter: Brev til Kosmos (nov. 2016) – Sekretariatets refleksjoner om prosessen – Agenda oppfølgingsmøte – Felleserklæring – Kontaktpunktets slutterklæring – Pressemelding fra partene, mekler og Kontaktpunktet – Første vurdering – Pressemelding – Klage – Medieomtale