Klagerne er: PAX, Civil Society Coalition on Natural Resources, Global Idé, Kirkens Nødhjelp, Liech Victims Voices, Norsk Folkehjelp, South Sudan Council of Churches og Swedwatch. Klagene er rettet mot selskapene Aker BP ASA og Aker ASA. Klagene gjelder aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter i forbindelse med selskapsfusjon, interessentdialog og håndtering av pågående, uopprettede negative konsekvenser.

Klagene er knyttet til Kapittel II (Overordnede retningslinjer) og Kapittel IV (Menneskerettigheter) i OECDs retningslinjer.

Kontaktpunktet har besluttet å ta deler av klagene til behandling og begrenser dette til spørsmålene som gjelder de innklagede selskapenes aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter i forbindelse med fusjonen.

Mottatt: 31. mai 2022
Status: Under behandling
Sektor: Olje og gass
Bedrift: Aker BP ASA, Aker ASA
Klagere: Civil Society Coalition on Natural Resources, Global Idé, Kirkens Nødhjelp, Liech Victims Voices, Norsk Folkehjelp, PAX, South Sudan Council of Churches og Swedwatch
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt:
Relevante kapitler i retningslinjene: Kapittel II Overordnede retningslinjer, punkt A10, A12 og A14
Kapittel IV Menneskerettigheter, punkt 1, 3, 5 og 6

Sakens dokumenter