Kontaktpunktet konkluderte med at Intex ASA har brutt Retningslinjene, bl.a. ved ikke å konsultere tilstrekkelig med alle potensielt berørte urfolksgrupper. Status: Avsluttet.

Mottatt: 26. januar 2009
Status: Avsluttet ved slutterklæring om brudd på Retningslinjene 30. november 2011
Sektor: Bergverksdrift og industri
Bedrift: Intex Resources ASA
Klagere: Framtiden i våre hender
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt: Ingen
Relevante kapitler i retningslinjene: II (Overordnede retningslinjer), V (Miljøvern) og VI (Bekjemping av bestikkelser)
Sakens dokumenter: Slutterklæring – Pressemelding – Rapport fra Norges Ambassadør i Manila (2007) – Rapport fra Norges Ambassadør i Manila (2010) – Rapport fra feltreise til Mindoro, Filippinene – Spørsmål til selskapet – Klage fra FIVH