Klagerne påstår at Telenor ASA ikke har opptrådt i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper når det gjelder risikobaserte aktsomhetsvurderinger, interessentdialog og åpenhet i forbindelse Telenors uttrekk fra Myanmar.

Klagen knytter seg til følgende kapitler i OECDs retningslinjer: Overordnede retningslinjer (Kapittel II), Offentliggjøring av opplysninger (Kapittel III) og Menneskerettigheter (Kapittel IV).

Klagen er tatt til behandling i Kontaktpunktet.

Mottatt: 27. juli 2021
Status: Klagen er til behandling
Sektor: Telekommunikasjon
Bedrift: Telenor ASA
Klagere: Center for Research on Multinational Corporations (SOMO) på vegne av 474 sivilsamfunnsorganisasjoner i Myanmar
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt:
Relevante kapitler i retningslinjene:

Kapittel II  Overordnede retningslinjer

Kapittel III Offentliggjøring av opplysninger

Kapittel IV Menneskerettigheter

Sakens dokumenter