Fellesforbundet vs. Kongsberg Automotive

Cedha vs. Nordea

Forum for Utvikling og Miljø vs. Aker Kværner

Det internasjonale transportarbeiderforbundet vs. Gard