Kontaktpunktene møtes to ganger i året hos OECD i Paris. OECD oppfordrer kontaktpunktene til å dele erfaringer med hverandre og til å samarbeide i enkeltsaker for å utvikle mest mulig lik praksis. Det norske kontaktpunktet deler alt informasjonsmateriell, slutterklæringer i enkeltsaker og utveksler regelmessig erfaringer med andre kontaktpunkter. Norges kontaktpunkt har også tatt initiativ til økt nordisk samarbeid.

Peer Review er en frivillig evaluering i OECD-systemet som alle kontaktpunkter oppfordres til å gjennomgå. Hensikten er å identifisere god praksis og gi anbefalinger til forbedringer som både kontaktpunktet som blir evaluert og de andre kontaktpunktene kan lære av.

Relevante lenker