Kontaktpunktene møtes to ganger i året hos OECD i Paris. OECD oppfordrer kontaktpunktene til å dele erfaringer med hverandre og til å samarbeide i enkeltsaker for å utvikle mest mulig lik praksis. Det norske kontaktpunktet deler alt informasjonsmateriell, slutterklæringer i enkeltsaker og utveksler regelmessig erfaringer med andre kontaktpunkter. Norges kontaktpunkt har også tatt initiativ til økt nordisk samarbeid.

Peer review er en frivillig evaluering i OECD-systemet som alle kontaktpunkter oppfordres til å gjennomgå. Hensikten er å identifisere god praksis og gi anbefalinger til forbedringer som både kontaktpunktet som blir evaluert og de andre kontaktpunktene kan lære av. Etter å ha ledet evalueringen av det japanske kontaktpunktet i april 2012, ble det norske kontaktpunktet evaluert 21. – 23. oktober 2013 (se nedenfor for lenke til rapporten).

Relevante lenker

Var dette nyttig?