Norske bedrifter med internasjonal virksomhet kan få råd og veiledning fra Kontaktpunktet, som er et uavhengig ekspertorgan som ledes av jusprofessor Ola Mestad. Kontaktpunktet behandler også klager på norske virksomheter knyttet til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap.

statssekretær Marianne Hagen
Regjeringen forventer at norsk næringsliv kjenner og følger OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, sier statssekretær Marianne Hagen.

Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt et nytt mandat til Kontaktpunktets arbeid med å fremme ansvarlig næringsliv. I tråd med det nye mandatet skal Kontaktpunktet også behandle klager relatert til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) sin erklæring om flernasjonale selskapers sosiale ansvar (engelsk (offisiell)norsk).

Det norske kontaktpunktet er ansett som et av de mest velfungerende av de totalt 48 internasjonale OECD-kontaktpunkt.

Les mandatet her.

 

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv består av (fra v.) Cathrine Delhi, Frode Elgesem (leder), Beate Ekeløve-Slydal og Gro Granden (ikke til stede).