OECDs oppdaterte retningslinjer for ansvarlig næringsliv

I en tid preget av utfordringer på tvers av landegrensene, har det aldri vært viktigere med ansvarlig forretningsdrift. Retningslinjene for ansvarlig næringsliv fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) ble oppdatert i juni 2023. Retningslinjene er forventninger fra myndigheter og gir veiledning til bedrifter i å håndtere vår tids mest presserende utfordringer. Gjennomføringen av retningslinjene støttes av nasjonale kontaktpunkt, som er en unik mekanisme for å fremme retningslinjene og behandle klager der det er en påstand om at retningslinjene ikke er fulgt.

Oppdateringen av retningslinjene har særlig bygget ut forventninger til selskaper når det gjelder miljø, klima og biologisk mangfold. Selskaper forventes nå å unngå og håndtere negativ miljøpåvirkning og klimagassutslipp og at arbeidet med dette skjer i samsvar med prinsipper og mål i internasjonale avtaler, herunder globale temperaturmål, og basert på best tilgjengelig vitenskap. Retningslinjene understreker behovet for en rettferdig omstilling. Det betyr at bedrifter må ta hensyn til menneskerettigheter og sosiale forhold i overgangen fra miljøskadelig praksis og til grønnere industrier eller praksis, som fornybar energi.

Konferansen er organisert av Nærings- og fiskeridepartementet og Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, i samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO).

Konferansen vil samle interessenter fra næringslivet og offentlig sektor, fagforeninger og arbeidstakerorganisasjoner, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunnet, akademia og andre aktører for å skape dialog, utveksle god praksis og fremme samarbeid om bærekraftig forretningsdrift. Konferansen vil være en plattform for å utforske løsninger og strategier for å fremme ansvarlig næringsliv i en verden i endring, basert på OECDs oppdaterte retningslinjer. Sammen vil vi dele kunnskap og stake ut kursen mot en mer bærekraftig, ansvarlig og inkluderende fremtid, med fokus på følgende tema:

  • OECDs oppdaterte retningslinjer: Hva er nytt? Vi inviterer deltakerne til å sette seg inn i de reviderte OECD-retningslinjene for ansvarlig næringsliv og forstå hva de innebærer for næringslivet og ulike interessenter. Hvordan følge retningslinjene i en tid preget av global uro og geopolitiske endringer?
  • Klima, miljø og biologisk mangfold: Retningslinjene anbefaler at bedrifter tilpasser seg internasjonale mål når det gjelder klimaendringer og biologisk mangfold. Bedriftene bør eliminere eller redusere utslipp og unngå aktiviteter som undergraver klimatilpasning. Hvordan følge opp anbefalingene ikke bare i egen virksomhet, men i verdikjedene?
  • Rettferdig omstilling: De oppdaterte retningslinjene gir tydelige føringer om en rettferdig omstilling. Hvordan fremme menneskerettigheter i det grønne skiftet, også i arbeidet etter åpenhetsloven og nye reguleringer fra EU? Hvordan kan anstendig arbeid og likestilling integreres bedre i egen virksomhet og leverandøroppfølging?

Bli med på å forme fremtiden for ansvarlig næringsliv og en mer bærekraftig og robust verden!