Oppfølging av felleserklæring

NorconsultFIVAS

 

Mottatt: 22.august 2014
Status: Avsluttet
Sektor: Energi
Bedrift: Norconsult AS/NorPower Sdn Bhd
Klager: FIVAS (Foreningen for Internasjonale Vannstudier)
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt:
Relevante kapitler i retningslinjene: Kapittel II (Overordnede retningslinjer), Kapittl III (Åpenhet) og Kapittel IV (Menneskerettigheter),
Sakens dokumenter:
Oppfølging av felleserklæring – Felleserklæring – Slutterklæring – Pressemelding – Første vurdering – Selskapets tilsvar – Vedlegg til selskapets tilsvar – Klagen