Mottatt: 3. desember 2014
Status: Avsluttet med Første vurdering og Slutterklæring av Kontaktpunktet 2. juli  2015
Sektor: Finans
Bedrift: Norges Bank Investment Management (NBIM)
Klagere: Cotton Campaign, Anti-Slavery International and KTNC Watch
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt: Sør-Korea
Relevante kapitler i retningslinjene: II (Overordnede retningslinjer) og IV (Menneskerettigheter)
Sakens dokumenter: Pressemelding 02.07.15  – Første vurdering og Slutterklæring 02.07.2015–  NCP Korea Initial Assessment Daewoo Posco – Svarbrev fra NBIM 13.01.15 – Brev til NBIM 16.02.15 – Svarbrev fra NBIM 25.02.15 –  Klagen– Vedlegg til klagen