Avvist på formelt grunnlag fordi den rettet seg mot Canadas politikk med å tillate oljesandutvinning snarere enn hvordan Statoil har drevet sin virksomhet. Status: Avvist

Mottatt: 28. november 2011
Status: Avsluttet 13. mars 2012 da klagen var rettet mot nasjonal politikk snarere enn selskapets retningslinjer og drift
Sektor: Bergverksdrift og energi
Bedrift: Statoil ASA
Klagere: Norsk Klimanettverk og Concerned Scientists Norway
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt: Canada
Relevante kapitler i retningslinjene: VI (Miljøvern)
Sakens dokumenter: Første vurdering – Pressemelding – Klage