Sak om angivelig helseskadelige forhold i flyktningleirer i Kosovo. Avvist fordi klagen ikke var mot et selskap som definert i Retningslinjene. Status: Avvist.

Mottatt: 22. juni 2011
Status: Avsluttet 27. september 2011 fordi Kirkens Nødhjelp ikke opptrer som et flernasjonalt selskap i dette tilfellet
Sektor: NGO
Bedrift: Kirkens Nødhjelp
Klagere: Advokat Dianne Post på vegne av 129 Rom-flyktninger
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt: Ingen
Relevante kapitler i retningslinjene: IV (Menneskerettigheter), VI (Miljøvern)
Sakens dokumenter: Klage – Slutterklæring – Slutterklæring (nynorsk) – Pressemelding