ForUM, Naturvernforbundet og Cermaq ASA signerte en felleserklæring om bærekraftig oppdrett 10. august 2011 etter mekling utført av Kontaktpunktet. Status: Avsluttet

Mottatt: 19. mai 2009
Status: Avsluttet 10. august 2011 ved Felleserklæring med forpliktelser for begge parter
Sektor: Fiskeri
Bedrift: Cermaq ASA
Klagere: Naturvernforbundet og Forum for Utvikling og Miljø (ForUM)
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt: Canada og Chile
Relevante kapitler i retningslinjene: II (Overordnede Retningslinjer), IV (Sysselsetting og Forhold mellom partene i
arbeidslivet), V (Miljøvern)
Sakens dokumenter: Felleserklæring – Joint statement (engelsk) – Declaración conjunta(spansk) – Slutterklæring – Pressemelding – Referat fra oppfølgingsmøte 16. mai 2012 – Klage fra Naturvernforbundet og ForUM