Klagen fra de fire fagforeningene gjelder påstander om kjønnsbasert vold og trakassering i McDonald’s og aktsomhetsvurderingene til to investorer i McDonald’s: APG Asset Management (APG) og Norges Bank Investment Management (NBIM).

De fire fagforeningene som leverte klagen er International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF), European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT-IUF), Service Employees International Union (SEIU) og União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Fagforeningene mener at NBIM ikke har gjort aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Etter OECDs retningslinjer forventes selskaper å gjøre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forhindre og begrense negativ påvirkning på menneskerettighetene og gjøre rede for hvordan dette håndteres.

Det norske kontaktpunktet behandler den delen av klagen som gjelder NBIM. Det amerikanske kontaktpunktet behandler de delene av klagen som gjelder McDonald’s. Det nederlandske kontaktpunktet behandler klagen mot den nederlandske investoren APG.

Mottatt: 18. mai 2020
Status: Klagen er til behandling
Sektor: Finanssektoren
Bedrift: Norges Bank Investment Management (NBIM)
Klagere: International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF), European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT-IUF), Service Employees International Union (SEIU) og União Geral dos Trabalhadores (UGT)
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt: Nederland, USA
Relevante kapitler i retningslinjene: Kapittel II Overordnede retningslinjer
Kapittel IV Menneskerettigheter

Var dette nyttig?