Klagen fra de fire fagforeningene gjaldt påstander om kjønnsbasert vold og trakassering i McDonald’s og aktsomhetsvurderingene til to investorer i McDonald’s: APG Asset Management (APG) og Norges Bank Investment Management (NBIM).

De fire fagforeningene som leverte klagen var International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF), European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT-IUF), Service Employees International Union (SEIU) og União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Det amerikanske kontaktpunktet behandlet enkeltsaken som gjaldt McDonald’s. Det nederlandske kontaktpunktet enkeltsaken knyttet til den nederlandske investoren APG.

Det norske kontaktpunktet behandlet enkeltsaken som gjaldt NBIM. Partene kom frem til en avtale. Status: avsluttet med felleserklæring.

Mottatt: 18. mai 2020
Status: Avsluttet med felleserklæring
Sektor: Finanssektoren
Bedrift: Norges Bank Investment Management (NBIM)
Klagere: International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF), European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT-IUF), Service Employees International Union (SEIU) og União Geral dos Trabalhadores (UGT)
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt: Nederland, USA
Relevante kapitler i retningslinjene: Kapittel II Overordnede retningslinjer

Kapittel IV Menneskerettigheter

Kapittel V Sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet