Mottatt: 12. september 2018
Status Klagen til behandling i Kontaktpunktet.
Sektor: Olje og gass
Bedrift: DNO ASA
Klagere: Industri Energi på vegne av den Jemenittiske fagforeningen DNO Yemen Union
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt:
Relevante kapitler i retningslinjene: Kapittel I (Begreper og prinsipper), punkt 2, og kapittel V  (Sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet),punkt 4.

Sakens dokumenter