Foto: Pixabay

Potensial for vekst, men også risiko for eskalert konflikt

Mineraler har et stort potensial for å genere inntekt, vekst og velstand. Samtidig er en stor andel av disse ressursene lokalisert i konflikt- og høyrisiko-områder. Gruveselskaper kan risikere, direkte eller indirekte, å bidra til væpnet konflikt og menneskerettighetsbrudd.

Fremmer ansvarlig engasjement i sårbare post-konfliktland

Veilederen for konfliktmineraler gir detaljerte anbefalinger for å bistå selskap i deres innkjøpsrutiner, for å sikre at de respekterer menneskerettigheter og unngår konflikt. Målet med veilederen er å fremme ansvarlig engasjement av privat sektor i sårbare post-konfliktland.

Bindende regelverk

OECDs retningslinjer er frivillige, men kan bidra til bindende regelverk. EU har innarbeidet anbefalingene fra veilederen for konfliktmineraler inn i den nye EU-forordningen om konfliktmineraler, som etablerer bindende aktsomhetskrav til importører. Veilederen er også referert til og inkludert i bindende regelverk i USA og del av lovverk i flere afrikanske land, som Den demokratiske republikken Kongo, Burundi og Rwanda.

Relevante lenker

  • Veilederen i sin helhet: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (engelsk)
  • Brosjyre om veilederen (engelsk)
  • Ressursside om veilederen (engelsk)

Andre ressurser

  • Publikasjon om barnearbeid: Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains (engelsk)
  • Hefte om ikke-­industriell og småskala gruvedrift: Sourcing Gold from Artisanal and Small-Scale Mining (engelsk)