Lurer bedriften din på hvordan gjøre gode aktsomhetsvurderinger? Eller hvilke plikter bedriften har etter åpenhetsloven?

På workshopene vil du lære om åpenhets-loven og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Dette vil være særlig relevant for bedrifter som er direkte eller indirekte omfattet av loven. Workshopene er praktisk rettet og vil ha fokus på hvordan bedrifter kan utføre gode aktsomhetsvurderinger gjennom å diskutere utfordringer og dilemma knyttet til åpenhetsloven. Bedrifter fra regionen vil dele sine erfaringer med sitt arbeid med åpenhetsloven.

Disse workshopene har vært et populært tilbud som mange bedrifter har benyttet seg av. De er gratis og åpne for alle, men krever påmelding på grunn av servering. Gi beskjed i god tid dersom du blir forhindret fra å delta.

Mer informasjon og påmelding

29. mai, Kristiansand: PåmeldingProgram

5. juni, Trondheim:     PåmeldingProgram