«OECD Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector” samler representanter fra myndigheter, næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og internasjonale organisasjoner for å diskutere utfordringer og risikoer, så vel som erfaringer og løsninger, relatert til aktsomhetsvurderinger i globale leverandørkjeder i denne sektoren. Mer informasjon vil komme senere.

Les oppsummering av høydepunkter fra fjorårets forum her.
Les mer om OECDs arbeid i tekstil- og skosektoren her.

OECD har utarbeidet en sektorveileder: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector.