Det spørsmålet måtte det nederlandske kontaktpunktet ta stilling til, da fire organisasjoner klaget inn den internasjonale banken ING. Dette var den første klagen om klimaendringer håndtert av et nasjonalt kontaktpunkt, og resultatet vakte oppsikt: Internasjonale banker forventes nå å sette klimamål for utlånsporteføljen, i tråd med Parisavtalen. Saken viser at kontaktpunktene kan spille en viktig rolle også på klimaområdet.

Arnaud Cohen Stuart, leder for forretningsetikk i ING.
Pim Brouwer, juridisk rådgiver i ING.

ING, representert ved Arnaud Cohen Stuart og Pim Brower, er intervjuet i Kontaktpunktets årsrapport.

Les der mer om saken og INGs erfaringer med å delta i dialog og mekling gjennom kontaktpunktordningen.