Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv arbeider med å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, håndterer enkeltsaker og samarbeider med OECD internasjonalt og nasjonale kontaktpunkt i andre land. Det norske kontaktpunktet er et faglig og uavhengig ekspertorgan med fire medlemmer. Vi har en ledig midlertidig stilling (vikariat) i sekretariatet til Kontaktpunktet.

Vi søker en medarbeider som har interesse og erfaring innen feltet ansvarlig næringsliv, fortrinnsvis jurist men også annen relevant fagbakgrunn er også aktuell. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på et felt som er i rivende utvikling og har stor oppmerksomhet. Stillingen vil gi mulighet til faglig utvikling og deltakelse i det offentlige ordskifte om bærekraft og ansvarlig næringsliv og muligheter til å bidra i utviklingen på feltet i Norge og internasjonalt.

Søk på stillingen innen 3. oktober her: Jobb Norge.