Til konferansens program og påmelding

    • Har du et brennende engasjement for bærekraft? 
    • Sitter du igjen med spørsmål om COP28 og hva du kan gjøre i ditt selskap med klima og miljø? 
    • Vil du høre fra noen av de ledende aktørene i Norge hva de tenker om å drive et selskap på en ansvarlig måte i en urolig verden? 
    • Vil du lære mer om hva de oppdaterte retningslinjene fra OECD betyr for bedriften din?   

I en tid preget av utfordringer på tvers av landegrensene, har det aldri vært viktigere med ansvarlig forretningsdrift. Retningslinjene for ansvarlig næringsliv fra organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) ble oppdatert i juni 2023. Retningslinjene er forventninger fra myndigheter og gir veiledning til bedrifter i å håndtere vår tids mest presserende utfordringer. Oppdateringen av retningslinjene har særlig bygget ut forventninger til selskaper når det gjelder miljø, klima og biologisk mangfold, og understreker behovet for en rettferdig omstilling.   

Konferansen er organisert av Nærings- og fiskeridepartementet og Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv i samarbeid med NHO og LO. Den vil være en plattform for å utforske løsninger og strategier for å fremme ansvarlig næringsliv i en verden i endring. Sammen vil vi dele kunnskap og stake ut kursen mot en mer bærekraftig, ansvarlig og inkluderende fremtid!   

Konferansen er åpen for alle med frist for påmelding innen 10. desember.