Tørres og Househam ble oppnevnt som medlemmer fra 1. mars i år av utenriksminister Espen Barth Eide, i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet og i konsultasjon med Finansdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Barth Eide understreker i oppnevningsbrevene at Kontaktpunktet har en viktig funksjon i regjeringens politikk for å fremme ansvarlig næringsliv innen næringslivet hjemme og ute. Videre står det i brevene at utøvelse av samfunnsansvar er en svært viktig del av det å drive næringsvirksomhet. Norges kontaktpunkt skal være næringslivets fremste støttespiller i å etterleve OECDs retningslinjer, fastslår Barth Eide.

Tørres og Househam har begge bred erfaring med ansvarlig næringsliv og vil bidra til å styrke arbeidet på dette viktige feltet framover, sier Kontaktpunktets leder Frode Elgesem. Vi ser frem til å dra nytte av deres solide kompetanse i Kontaktpunktets videre arbeid for å fremme OECDs retningslinjer i årene som kommer, sier Elgesem.

Liv Tørres

Tørres er leder av Internasjonal avdeling i LO Norge. Tørres har arbeidet med internasjonale humanitære, arbeidslivs-, utviklings- og menneskerettsspørsmål i vel tretti år. Før hun begynte i LO i slutten av 2021, var hun direktør for Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies i New York. Hun har tidligere vært direktør i Nobels Fredssenter, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, forskningssjef ved Forskningsstiftelsen Fafo og politisk rådgiver for arbeids- og inkluderingsministeren. Hennes bakgrunn inkluderer også stillinger og deltakelse i akademia og ulike ekspertgrupper. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Anita Marie Gilje Househam

Househam er seniorrådgiver for sosial bærekraft i Statnett. Hun har tidligere vært direktør for menneskerettigheter i Telenor ASA og senior manager ved FNs Global Compact’s (UNGC) hovedkontor i New York. I UNGC jobbet hun med flernasjonale selskaper og internasjonale organisasjoner i utviklingen av rammeverk og veiledning for ansvarlig næringsliv og bærekraftige leverandørkjeder. Anita har vært styremedlem i Global Network Initiative og medlem av styringskomiteen som ledet utviklingen av Children’s Rights and Business Principles. Anita har en mastergrad i internasjonal forretningsjus (LLM) fra School of Oriental and African Studies ved University of London.

Les mer om de nye medlemmene her.