Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet, er en av foreleserne på masterkurset i næringsliv og menneskerettigheter.

Kurset gir innsikt i hvordan næringsliv kan være relatert til brudd på menneskerettighetene og betydningen av internasjonale standarder for å styrke respekt for og beskyttelse av menneskerettighetene. Kurset setter fokus på hva aktsomhetsvurderinger betyr i praksis for bedrifter.

Eksperter fra viktige internasjonale organisasjoner, akademiske institusjoner og store globale selskaper vil dele sin kunnskap og bidra i diskusjoner med kursdeltakerne.

Kurset er et samarbeid mellom Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, Raftostiftelsen og Institute for Human Rights and Business. Kurset består av fire helgesamlinger i løpet av høsten 2022 og gir 15 studiepoeng ved bestått eksamen.

Merk: Kurset har begrenset antall plasser og registrerer søknader fortløpende, så det er lurt å søke så raskt som mulig. Mer informasjon om kurs og søknadsprosess ligger på UiBs nettsider.