Tid og sted:
Onsdag 8. mai kl. 13.30-15.15, servering fra kl. 13.00.
Wergelandsalen, Litteraturhuset.
Påmelding her.

Heidi Hautala er visepresident i Europaparlamentet.

Endelig avstemming skjer i EU-parlamentet 24. april. Hvordan ble forslaget til EUs aktsomhetsdirektiv til? Hvilken betydning får det for næringslivet?

Vi har invitert EU-parlamentariker Heidi Hautala til å dele erfaringer med direktivarbeidet, hvordan det forholder seg til internasjonale retningslinjer for ansvarlig næringsliv og hvilke konsekvenser det får for næringslivet.

Deretter blir det panelsamtale om hvilken betydning regelverket får for norske bedrifter – og for åpenhetsloven.

Vi serverer også Kontaktpunktets rykende ferske årsrapport og noe å bite i.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om programmet.