Forrige undersøkelse fra 2019/2020 viste svært lav kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv blant norske næringslivsledere og at få bedrifter gjennomførte aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Den viste også at bedrifter ønsker og har behov for veiledning. Undersøkelsen ga viktig innsikt i utarbeiding av forslaget til åpenhetsloven.

Siden forrige undersøkelse har loven trådt i kraft – har den ført til endring?

Cathrine Dehli, medlem i Kontaktpunktet, vil lede møtet.

Påmelding her.

Tid og sted: kl. 9.00-10.15
Litteraturhuset, rom Nedjma.
Kaffe og enkel servering.

Vi inviterer til presentasjon av hovedfunn og paneldiskusjon.

Deltakere:
Bente Øverli –
avdelingsdirektør, Forbrukertilsynet
Idar Kreutzer – områdedirektør, NHO
Anders Aasland Kittelsen – advokat, Virke
Runa Opdal Kerr – Chief Sustainability Officer, Norsk Gjenvinning Group

Undersøkelsene gir verdifull informasjon om hvordan norske selskaper jobber med menneskerettigheter og aktsomhetsvurderinger. Det er bekymringsverdig at kun 7 prosent av bedriftsledere har satt seg inn i OECDs retningslinjer. Det viser at regjeringen har en jobb å gjøre med å tydeliggjøre forventninger om ansvarlig næringsliv til norske bedrifter. Iselin Nybø, daværende næringsminister, ved lansering av 2019/2020-undersøkelse

Les mer om forrige undersøkelse her: Kontaktpunktets undersøkelse om ansvarlig næringsliv – Ansvarlig Næringsliv (responsiblebusiness.no)