Kontaktpunktet har gjennomført en undersøkelse om norske næringslivslederes kjennskap og arbeid med OECDs retningslinjer. Undersøkelen ble presentert på et felles seminar 23. juni, der Amnesty også la frem sin næringslivsundersøkelse. Gikk du glipp av seminaret? Det ligger tilgjengelig her: Næringsministeren åpnet seminaret. Les hele innlegget fra næringsministeren her.

Hovedfunn i rapporten:

  • Det er lav kjennskap til OECDs retningslinjer blant norske bedriftsledere. 30 prosent opplyser at de kun har hørt om OECDs retningslinjer, 7 prosent har satt seg litt inn i dem og 2 prosent kjenner dem godt.
  • Under halvparten gjør aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden. Kun 50% av norske bedrifter opplyser at de gjennomfører aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet. Av disse igjen, er det kun 47% som gjør aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden.
  • Bedrifter har stort behov for økt veiledning om aktsomhetsvurderinger. Kun 19 prosent oppgir at de har mottatt veiledning om ansvarlig næringsliv fra det offentlige, mens 39 prosent varer ja på spørsmål om bedriften har behov for mer veiledning på ansvarlig næringsliv, og 45 prosent har behov for mer kunnskap for å kartlegge risiko (aktsomhetsvurderinger).
Som viktige samfunnsaktører må selskapene sikre at verdiskapingen ikke går på bekostning av menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø, sa næringsminister Nybø på seminaret. Foto: Torbjørn Helin.

Her kan du lese rapporten og oppsummering av hovedfunnene:

Ta kontakt om du ønsker underlaget til rapporten.

Undersøkelsene gir verdifull informasjon om hvordan norske selskaper jobber med menneskerettigheter og aktsomhetsvurderinger. Det er bekymringsverdig at kun 7 prosent av bedriftsledere har satt seg inn i OECDs retningslinjer. Det viser at regjeringen har en jobb å gjøre med å tydeliggjøre forventninger om ansvarlig næringsliv til norske bedrifter. Det at 45 prosent av selskapene trenger mer kunnskap for å kartlegge risiko knyttet til mennesker, samfunn og miljø, viser også at vi har en vei å gå.Næringsminister Iselin Nybø

Om undersøkelsen:

Kontaktpunktets undersøkelse er gjennomført av Sentio på vegne av Kontaktpunktet. Undersøkelsen består av et utvalg på 600 næringslivsledere i norske bedrifter. 253 av disse er ledere i bedrifter med internasjonal virksomhet – det vil si at de har oppgitt at bedriften har eiere, investeringer, produksjon, eksport, egenimport eller import via agenter utenfor Norge.

Om Amnestys næringslivsundersøkelse

Amnestys undersøkelse viser at Norske selskaper har en økt eksponering for risikoen for å bryte menneskerettighetene. Til tross for dette er det ifølge undersøkeslen få som sørger for å gjøre risikoanalyser eller å være åpne om hvordan de forebygger risiko. Les Amnestys oppsummering av undersøkelsen her.

Hele undersøkelsen til Amnesty kan du lese her.