Seminar om ansvarlig næringsliv

Tirsdag 23. juni, kl. 10.00 – 11.15, på Litteraturhuset – (seminar+webinar)

Koronakrisen har rammet det norske og internasjonale næringslivet hardt, og øker risikoen for at norsk næringsliv trår feil i utlandet, krenker menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, skader miljøet eller blir involvert i korrupsjon, enten gjennom egen virksomhet eller leverandørkjeden. Dette vil kunne medføre varige skader på konkurransekraft og omdømme. Når risikobildet endrer seg, må også næringslivet følge med og orientere seg om de nye risikoene og hvordan virksomheten kan håndtere disse. Prinsippene for ansvarlig næringsliv og gode aktsomhetsvurderinger er nettopp de verktøyene som kan brukes for å håndtere risikoene.

Hvor gode er norske selskaper til å opptre ansvarlig og å respektere menneskerettighetene?

Amnesty International Norge og det norske OECD-kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv har, uavhengig av hverandre, gjennomført hver sin næringslivsundersøkelse (pre-korona). Seminaret åpnes at næringsminister Iselin Nybø. Funnene fra undersøkelsene vil bli presentert før vi går inn i en panelsamtale om dette, og hva som må til for å styrke næringslivets kunnskap og praksis når det gjelder å være ansvarlige næringsaktører. Her deltar noen av selskapene som har deltatt i undersøkelsene, Næringsdepartementets eierskapsavdeling, LO, Industri Energi og NHO.

Det vil bli kringkastet hvilke fem selskaper som har fått best score i Amnestys næringslivsundersøkelse. Arrangementet på Litteraturhuset vil være et webinar der vi ivaretar smittevernstiltakene og har maks 50 personer (innledere og paneldeltakere og begrenset antall publikummere) fysisk til stede på Litteraturhuset, og hvor det øvrige publikum deltar digitalt.

Påmelding og program

Program og påmeldingsinformasjon finnes på Amnestys sider her:

Meld ifra om du ønsker å være tilstede fysisk på Litteraturhuset. Smittvernstiltak vil bli ivaretatt.
Seminaret strømmes via Kontaktpunktets Youtube-kanal på denne lenken:

Ingen pålogging er nødvendig. Spørsmål til panellistene kan sendes inn på selve arrangement-siden.