Kontaktpunktet arrangerer frokostmøter i samarbeid med lokale næringsråd og næringslivsaktører om ansvarlig næringsliv og bærekraft. Det vil være fokus på OECDs retningslinjer, åpenhetsloven og bærekraft, og hva dette betyr i praksis, særlig for små og mellomstore bedrifter.

30. august går turen til Førde der Kontaktpunktet arrangerer frokostmøte i samarbeid med Norec, Sunnfjord Utvikling og Sparebanken Sogn og Fjordane. Påmeldingslink til arrangementet finner du her.

31. august vil Kontaktpunktet være i Sogndal der vi arrangerer frokostmøte sammen med Norec og Sogn Næring. Påmeldingslink og mer informasjon om arrangementet finner du her.