OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er anbefalinger fra myndigheter om ansvarlig, bærekraftig forretningsdrift. Anbefalingene gjelder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, anti-korrupsjon, forbrukerinteresser samt åpenhet, vitenskap, teknologi, konkurranseforhold og skatt. Retningslinjene inneholder også prosedyrer, som handler om arbeidet til de nasjonale kontaktpunktene.

OECDs retningslinjer ble sist oppdatert i 2011, og det har skjedd mye siden den tid. OECDs arbeidsgruppe (Working Party for Responsible Business Conduct) arbeider med en oppdatering av retningslinjene og prosedyrene og åpner nå for tilbakemeldinger. Interessenter fra alle land kan gi innspill – næringsliv, fagbevegelse, sivilt samfunn, forbrukerorganisasjoner, akademia og andre!

Formålet er å gjøre retningslinjene enda mer brukervennlige og oppdatere dem slik at de forblir det ledende rammeverket for ansvarlig forretningsdrift.

Det foreligger et utkast til oppdaterte retningslinjer og prosedyrer («consultation draft») og et spørreskjema («consultation survey») på nettsidene til OECD.

Høringen pågår til 10. februar 2023.

Se utkastet til oppdaterte retningslinjer og gi innspill her.